VÅR HISTORIA

Brödernas

2003 - SUCCÉN FORTSÄTTER

Företaget expanderar och i takt med ökad tillväxt investerar man i större produktionslokaler och ytan fördubblas. Succén fortsätter i Stockholm med det färska och kundkretsen växte och kom att även omfatta hotell, restauranger samt finkrogar.

2007 - LANSERING DJUPFRYST SORTIMENT

Intresset från restauratörer i andra delar av landet ökar och grossister eftersöker det djupfrysta sortimentet. Det blev uppenbart att efterfrågan var stor på hela den svenska marknaden och glädjande nog blev man tvungen att börja leverera djupfryst sortiment som omfattar samma fina premiumprodukter från det färska sortimentet.
Bröderas anlägging

2010 - NYTT VARUMÄRKE FÖDS

Sortimentet samlas under ett nytt varumärke, Crebon. Namnet Crebon härstammar från franskans cré och bon, där cre står för skapa och bon för det goda. Med andra ord står Crebon för skapa gott.
IMG_0970

2014 - NYTT FRYSLAGER

Ett nytt fryslager på 1000 m² och en ny packhall på 400 m² byggs för att klara nästa steg i expansionen.

2016 - FSSC 22000 CERTIFIKAT

I början av 2016 erhåller vi vårt certifikat inom Livsmedelssäkerhet utfärdat av LRQA.

2020 - DOFTEN AV EN DRÖM

Brödernas Bageri grundas av tre bröder med en vision om att leverera något nytt inom bagerivärlden. I ett litet bageri på 400 m² i Järfälla börjar man baka produkter till den nya fikatrenden som var i sin linda.
Elias

2006 - NYFÖRVÄRV AV FAMILY BAGERI

Family Bageri AB förvärvas och företaget byter därmed namn till Brödernas Family Bageri AB.
Picture1

2009 - NY PRODUKTIONSLOKAL

Försäljningen ökar med raketfart och företaget fortsätter att växa.
Projektering av en produktionsanläggning påbörjas i Järfälla på hela 4600 m².

2012 - LITEN BLIR STOR

Crebon’s frysta sortiment har satt sig och efterfrågan på permium EMV produkter ökar samtidigt. Vi börjar ömsa skinn och byter innriktning från att vara ett leveransbageri till att bli ett insdustribageri men kärleken till det traditionella och genuina hantverket lever kvar.
pexels-tiger-lily-4483610

2015 - RSPO CERTIFIKAT

Sedan 2015 har vi tagit ett aktivt val att bidra till en hållbar produktion av palmolja och använder enbart certifierad palmolja i våra produkter. Vi blir även medlemmar i RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (www.rspo.org).