FÖRFRÅGAN INKOMMER
Idé eller utveckling av produkt inkommer från dig som kund. Vi ser över om din idé kan passa vår verksamhet.

BEHOVSANALYS
Vi tar en dialog om vilka behov som finns

PRODUKTUTVECKLING
Vi tar fram prover utifrån dina önskemål

PROVER SKICKAS TILL KUND
När receptet är klart och prover har framställts skickar vi detta till dig

FÖRFRÅGAN INKOMMER
Idé eller utveckling av produkt inkommer från dig som kund. Vi ser över om din idé kan passa vår verksamhet.

KUND GODKÄNNER PRODUKT
När du är nöjd så godkänner du produkten

FRAMSTÄLLNING PRODUKTBLAD
Vi tar fram dokumentation som hör till produkten, t.ex. produktblad, vcd, etikettunderlag mm.

PRIVATE LABEL PRODUKTION STARTAR
Vi startar produktionen

LEVERANS
Vi levererar produkt till dig med rätt dokumentation och märkning