PALM

Sedan 2015 har vi tagit ett aktivt val att bidra till en hållbar produktion av palmolja därför  använder vi enbart certifierad palmolja i våra produkter. Vi är även medlemmar i RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (www.rspo.org). Vår målsättning är att våra produkter under 2016 ska innehålla 100 % SG (segregerad) palmolja.

Vår syn på palmolja

Brödernas Family Bageri AB tror inte på bojkott av palmolja. I stället är det viktigt att vi använder oss av de möjligheter vi har när det gäller att arbeta för en mer ansvarsfull utveckling. Vi måste ha tuffare krav på de leverantörer som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter. Palmolja är en vegetabilisk olja som används idag i många livsmedel på grund av dess egenskaper och funktion. Vi är medvetna om de miljöaspekter som produktion av palmolja leder till men samtidigt är palmolja en viktig ekonomisk tillgång för de producerade länderna. Skulle vi sluta köpa palmolja minskar både jobben och tillväxten därför har vi valt att istället stödja en mer ansvarsfull produktion av palmolja genom att välja endast certifierad och segregerad olja enligt RSPO:s standard.