VÅRA VÄRDERINGAR

 

Brödernas Family Bageri AB:s värdeord är respekt, ansvar, teamwork, effektivitet och kvalitet. Dessa är grunden för vår företagskultur och vår syn på företagande i allt vi gör i vårt arbete och våra relationer med våra konsumenter, kunder, affärspartners, samhällen och varandra.

Våra värderingar är vår kompass och de hjälper oss och vägleder oss i vårt sätt att se på situationer och hur vi ska fatta beslut. Dessa utgör den värdegrund och blir den gemensamma ledstjärnan i arbetet mot visionen. Genom att ha respekt för varandra, ta ansvar och ett bra teamwork når vi en effektivitet och detta tillsammans leder oss till att nå en hög kvalitet i allt vi gör.

 

Vi kallar det för KRETA-modellen.

Med det som grund hjälper det oss att bygga det varumärke som vi vill förknippa med en kvalitetsstämpel. På så sätt sluter vi cirkeln.